top of page

Kungliga hovleverantörer i Sverige

Sverige har varit en monarki i över tusen år. Under hela denna tid har hantverkare, handlare och andra levererat varor och tjänster till monarken och kungafamiljen.

Kungliga teckningsoptioner är idag endast beviljade av Hans Majestät Konungen eller Hennes Majestät Drottningen. För att vara berättigad till royal warrant måste ett företag leverera varor eller tjänster till en medlem av Royal Family. För att kvalificera sig för en kunglig garanti måste ett företag ha funnits i minst fem år och vara befriat från ekonomiska oegentligheter.

I vårt företag, Attila Suta, har 2013 tilldelats Kungliga Garantin

Attila Suta började sin snickeri verksamhet 1996 i en delad verkstad, 2000 öppnades den nya egna lokalen i näsbypark utanför Stockholm . 2015 flyttades produktionen till Ungern till en stor fabrik som klarar av alla beställningar som genereras i dag, eftersom attila är ungrare så kändes det som ett bra alternativ .

bottom of page